Da li ste zdravstveno osigurani?

Indicates required field
Kog ste spola?
Koliko imate godina?
Koji je Vaš radni status?
Zdravstveno osiguranje mi pokriva:
Da li sami plaćate zdravstvene usluge?
Da li možete da ih plaćate od svojih primanja?
Da li redovno obavljate ljekarske preglede i analize?
Kada ste posljednji put bili na ljekarskom pregledu?
Da li imate hroničnu bolest?
Da li se slažete da Vas kontaktiramo za više informacija?